Cookie Policy

Algemene Voorwaarden voor tienentroef.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van tienentroef.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Tienen Troef . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tienen Troef is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tienen Troef.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tienen Troef te mogen claimen of te veronderstellen.

Tienen Troef streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tienen Troef aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Welke gegevens houden wij bij?

Wees gerust, we houden enkel noodzakelijke gegevens bij in verband met de privacy. Er zijn 3 soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. We leggen je graag uit welke cookies wij gebruiken en waarom.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk. Zonder deze cookies ziet onze website er niet uit zoals je hem nu ziet. Jouw privacy wordt niet geschonden.

Analytische cookies
Deze cookies zijn nuttig. We willen graag weten hoeveel bezoekers de blog bezoeken. En vooral: Welke pagina’s allemaal bezocht worden en hoe lang elk bezoek duurt. We willen dit weten om onze blog te optimaliseren aan jouw noden en die van anderen. Ook hier wordt jouw privacy niet geschonden. We traceren enkel anonieme IP’s. Dit betekend dat we niemand van zijn identiteit weten.

Tracking cookies
Deze cookies zijn niet noodzakelijk. Zelf gebruiken we deze cookies niet. We moeten jouw gegevens niet weten, tenzij je hier zelf toestemming voor geeft, bijvoorbeeld voor het inschrijven op onze nieuwsbrief. Dit vragen we uitdrukkelijk en meerdere malen als het echt noodzakelijk is. Jouw privacy wordt niet geschonden en gegevens worden enkel gebruikt mits uitdrukkelijke toestemming.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van tienentroef.be op deze pagina.