Dicht bij Tienen: High five in de Jodenstraat (Bost).

High five in de Jodenstraat (Bost)
In Bost is een straat naar de Joden
genoemd.
Niet zo gekend. Helemaal niet beroemd.
Er is geen protest of bezetting door Iran.
Geen Palestijn die vraagt of dit wel kan.
Hier geeft men geen klappen aan boze
mannen
of aan een occasionele angry wife
Maar wel een handdruk, een knuffel of een
Haifa-jf (high five)
U vindt mij soms in Bost-centrum, bij hoge
dorst
en ben dan al blij dat er geen haat door
Bost host. 
 
T.T., 48 jaar