Nadat we ons in de vorige aflevering hebben vergaapt aan de schoonheid van het Aardgat, is het nu tijd voor de kleinste parel: het Zijpveld in Kumtich.

Via de Leuvenselaan en de Klottenbergstraat komen we aan bij het Zijpveld.

Het Zijpveld is, in tegenstelling tot de Rozendaalbeekvallei, het Aardgat en het Tiens Broek (dat in de volgende aflevering aan bod komt), niet vrij toegankelijk voor wandelaars. Maar je kan er wel een mooie wandeling omheen maken, mét een mooi zicht op het gebied.

Het Zijpveld is een klein gebied dat pas vrij recent via de ruilverkaveling werd verworven. Het achterliggende idee bij de aankoop van het gebied was de aanleg van poelen voor de rugstreeppad.

De kleiputten van de vroegere steenbakkerij Nelissen aan de Leuvenselaan vormden een ideaal territorium voor de rugstreeppad zolang er klei werd gewonnen, want deze pad gedijt in pas omgewoeld gebied. Na de sluiting van de steenbakkerij begonnen de kleiputten te verbossen, waardoor ze niet langer een geschikt leefgebied waren voor de rugstreeppad.

De poelen in het Zijpveld zouden de padden toelaten om te migreren van en naar de kolonie in Roosbeek. Intussen zijn de padden aan de steenbakkerij helemaal verdwenen. Het is niet zeker of er ooit rugstreeppadden in het Zijpveld zijn geweest, maar vandaag zijn ze er in ieder geval niet te bespeuren.

Maar ook zonder padden is het een mooi gebied met een aantal poelen, die bij ons bezoek niet vol water staan.

Bovendien werden we er tijdens ons bezoek verrast door een al bij al redelijk rustige, maar toch aandachtige stier die de oversteek uit de naburige weide had gemaakt.

Het heeft niet direct iets met het Zijpveld te maken, maar we willen toch ook Natuur.huis De Gors in Vissenaken onder de aandacht brengen. Dit centrum werd in gebruik genomen in 2012 en in 2017 tot een volwaardig ontmoetingscentrum uitgebouwd, waar je ook volgend jaar elke zondag tussen 13.30u en 17.30u terecht kan, voorlopig enkel van begin mei tot eind september.

Ook als het centrum niet open is, is het de perfecte uitvalsbasis voor een wandeling, niet alleen door de Rozendaalbeekvallei maar ook door de Paddepoel, een ander prachtig stukje natuur, dat voor een stuk op grondgebied Tienen ligt (de rest ligt op grondgebied Bunsbeek).

Volgende week stellen we het laatste gebied voor: het Tiens Broek.

 

Auteur: Jan Croes

Fotograaf: Kobe Declerck