Jongeren ontmoeten elkaar in het Overkop-huis.

Tienen krijgt een Overkop-huis: een fijne ontmoetingsplaats waar jongeren tussen 14 en 25 jaar terecht kunnen. Alleen of met vrienden, voor hulp of geen hulp, een luisterend oor, een knuffel, chillen, een workshop volgen… Alles kan, alles mag. Maar wat is dat huis concreet, waar zal het zich vestigen in Tienen en hoe kan de nieuwsgierige Tienenaar zich engageren? Sieg Pauwels van De Wissel legt het ons even uit.

Wie ben je? Wat doet De Wissel?

De Wissel overkoepelt een aantal initiatieven binnen de jeugdzorg. De organisatie is ontstaan uit een zoektocht naar een mogelijkheid om jongeren en gezinnen die de verbinding met zichzelf en de samenleving kwijt zijn een goede begeleiding te bieden. Dit vertrekt vanuit een sterk geloof in mensen. Er zijn twee begeleidingstehuizen die gezinnen met een adolescente dochter (14-21 jaar) opvolgen. We zetten in op een begeleiding bij de mensen thuis en als het nodig is kunnen ze ook in de voorziening verblijven. Een derde werking ondersteunt kwetsbaar jong ouderschap. Daarnaast is er nog een afdeling die kortdurend gezinsbegeleiding aanbiedt bij crisissen. Tenslotte is er het Centrum Molenmoes in Wezemaal waar we jongeren die tijdelijk geen aansluiting meer vinden met de school een alternatieve dagbesteding aanbieden. Dat we geloven in de eigen kracht van de jongere en zijn of haar leefomgeving maakt onze organisatie zo speciaal.. We verwachten dus van onze jongeren dat ze actief participeren en zich gezamenlijk engageren voor activiteiten binnen hun omgeving.

Mijn taak binnen De Wissel is het opstarten en uitbouwen van nieuwe projecten. Zo is ook het Overkop-huis één van mijn ‘kindjes’. Ik zoek mensen die het project vol passie willen uitwerken en het met succes zullen uitbouwen. Hierna laat ik het project los, al blijft de ondersteuning vanuit onze organisatie gewaarborgd. Maar het zal de lokale afdeling zijn die het waarmaakt. Hulp kunnen bieden is voor mezelf en mijn collega’s een enorme drijfkracht. We kunnen kwetsbare jongeren helpen weer verbinding te maken met de maatschappij, weer zin te laten krijgen in het leven en er iets van te maken. Het is een soms zware, maar prachtige job.

Jullie bouwen nu mee aan het Overkop-huis. Hoe is dit ontstaan?

De organisatie achter Rode Neuzen heeft een oproep gelanceerd om mogelijke projecten in te dienen die door een jury – bestaande uit mensen uit het werkveld – beoordeeld zou worden. CAW Oost-Brabant, Alexianen Zorggroep Tienen en De Wissel hebben dan de koppen bij elkaar gestoken om een zo gedetailleerd mogelijke case in elkaar te boksen. Tienen was, samen met Halle, kandidaat, waarbij onze case er sterker uit is gekomen. De specifieke punten waarin wij er bovenuit staken, werden – helaas – niet meegedeeld door de jury.

Een Overkop-huis is een plek voor en door jongeren. Het is een fijne omgeving waar samen dingen opgebouwd en uitgevoerd worden.

Wat willen jullie met die plek bereiken? Wie kan er terecht?

Een Overkop-huis is een plek voor en door jongeren. Het is een fijne omgeving waar samen dingen opgebouwd en uitgevoerd worden. Jongeren die zich niet goed in hun vel voelen kunnen vanuit dit samen-zijn en samen-doen aansluiting vinden om hun vragen te stellen en geholpen te worden. Gaande van pesterijen, een moeilijke situatie thuis tot een eetproblematiek, … We willen een veilige omgeving bieden die het makkelijker maakt  om je stem te laten horen als je je niet goed in je vel voelt.

Het huis biedt hen leuke activiteiten aan, een plek om te praten met leeftijdsgenoten of mensen die hen met hun specifieke problematiek kunnen helpen en/of doorverwijzen naar concrete, gespecialiseerde hulp. Maar wat ons Overkop-huis uniek maakt, is dat we niet alleen vertrekken vanuit jongeren met een psychische problematiek, maar ook  kijken naar een grotere doelgroep. We willen er ook staan voor jongeren die geen psychologische hulp nodig hebben, maar wel nieuwe vrienden willen maken of even willen chillen met hun vriendengroep.

Het is de bedoeling dat we kunnen samenwerken met lokale organisaties en initiatieven om er een toffe invulling aan te geven. We willen ook een buurtwerking opstarten, omdat we het belangrijk vinden dat mensen die in de buurt van de loods wonen, weten wat er reilt en zeilt in hun buurt en ook hun ideeën en engagement naar voren kunnen brengen. Concreet zullen we een plek zijn voor ontmoetingen, met een aanbod aan diverse activiteiten – in samenwerking met de buurtwerking, jeugdhuis, … – en een therapeutisch aanbod waar we samenwerken met jongeren, vrijwilligers en mensen uit het werkveld. Ons doel is om minstens elke avond van de schoolweek en een moment in het weekend werking aan te bieden. 

Jullie werken ook samen met CAW Oost-Brabant en Alexianen Zorggroep Tienen. Waarom?

Het is voor ons erg belangrijk dat er voldoende verbinding met de stad Tienen is en dat er voldoende expertise in het samenwerkingsverband aanwezig is. CAW Oost-Brabant, Centrum Algemeen Welzijnswerk, biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle hulp aan iedereen uit de regio, met aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbare mensen. Het CAW heeft zo ontmoetingsplaats Amerant in Tienen. Een plek waar je gewoon kan binnenlopen om een tas koffie te drinken, nieuwe mensen te leren kennen of deel te nemen aan leuke activiteiten. Je kan er ook een luisterend oor vinden of iemand die  je advies en mogelijke oplossingen biedt voor financiële- of woonproblemen en relatie- en gezinsproblemen.

Alexianen Zorggroep Tienen biedt psychiatrische hulp voor jongeren met een verslaving, psychosociale en/of emotionele problemen en eetstoornissen. De Wissel werkt reeds 15 jaar samen met Alexianen Zorggroep Tienen en we doen ook heel veel projecten samen met het CAW. Dus die link was snel gelegd. Mede door hen kunnen we ook op lange termijn het project duurzaam maken. Naast deze partners hebben we ons oor ook te luisteren gelegd bij Tiense Jongeren VIA ; de jeugdraad in Tienen, de jeugdadviseurs van het JAC (jongerenonthaal waar jongeren terecht kunnen met elke vraag) en de jongerengroep van Erm ‘n Erm (organisatie die zich inzet voor de armoedeproblematiek) om van het Overkop-huis een succesverhaal te maken.

 

Tienen heeft een kleiner aanbod dan Leuven en staat open voor zulke initiatieven. Tijdens onze zoektocht naar een geschikt pand werd de loods in de Ooievaarstraat voorgesteld.

Waarom kozen jullie een plek in Tienen?

In samenspraak met het CAW-Oost-Brabant leek het het meest opportuun om dit huis in Tienen op te starten. Tienen heeft een kleiner aanbod dan Leuven en staat open voor zulke initiatieven. Tijdens onze zoektocht naar een geschikt pand werd de loods in de Ooievaarstraat voorgesteld. Na een bezoekje waren we zeer enthousiast.

Stad Tienen en een aantal burgerinitiatieven waren onmiddellijk enthousiast en wilden zich dadelijk mee engageren om er  iets moois  van te maken. In de gesprekken voelden we een vraag naar een dergelijk initiatief in Tienen en werd onze hypothese bevestigd. De loods in de Ooievaarstraat is een prachtig pand met veel potentieel, dat overigens in een leuke buurt ligt, pal in het centrum. Beter hadden we niet kunnen vinden.

We plannen de eerste activiteiten in oktober waarbij we 1 avond per week geopend zullen zijn. In november zullen we, hopelijk, 2 avonden per week jongeren kunnen ontvangen.

Wat zijn de plannen voor de loods? Wordt deze volledig herbouwd?

Op dit moment zijn er nog geen plannen. Uiteraard heb ik wel wat ideetjes in mijn hoofd, maar ik vertrek graag vanuit het “we-idee”. Het is voor ons belangrijk dat de invulling volledig in de ‘goesting’ is van de jongeren, inrichters en vrijwilligers. We zullen dan ook alle ideeën bij elkaar gooien op de eerste raden die in september zullen plaatsvinden. We zijn ook op zoek naar een projectcoördinator die alles in goede banen zal leiden.

Het najaar van 2017 staat dus in het teken van de opbouw en invulling van de loods. We hopen dat de plannen in december klaar zijn. De financiering gebeurt deels door de sponsoring van Rode Neuzen. Zij geven ons een startbudget voor de eerste 3 jaren. Het is een must om extra partners te zoeken om het project degelijk te kunnen uitvoeren. Zo zullen De Wissel, Alexianen Zorggroep Tienen en CAW Oost-Brabant zorgen voor de verduurzaming van het project. We willen immers dit project na drie jaar niet stilleggen.

Wanneer starten de werken aan de loods? Wat gebeurt er intussen op de achtergrond?

Er ligt nog niets concreet vast, maar de eerste raden zullen eind september van start gaan en dan zullen we de invulling gaan bepalen. Omdat we zo enthousiast zijn om op te starten, kijken we wel naar de mogelijkheid van een tijdelijke locatie. Een locatie in de buurt van de loods zou zeer welkom zijn. Suggesties?

 

Wanneer gaat het Overkop-huis effectief open?

We plannen de eerste activiteiten in oktober waarbij we 1 avond per week geopend zullen zijn. In november zullen we, hopelijk, 2 avonden per week jongeren kunnen ontvangen. Op die manier willen we de frequentie opbouwen om tegen het einde van 2017 (bijna) volledig operationeel te zijn.

De eerste 3 jaren draaien we grotendeels op de projectmiddelen van Rode Neuzen. Hierna zou het fijn zijn als we dit gewoon kunnen verderzetten. We zijn immers van mening dat er nood is aan een drempelverlagende plek voor jongeren met psychische problemen.  

Als we onze loods betrekken, organiseren we uiteraard een leuk startevenement waarop iedereen in Tienen uitgenodigd is. We zijn immers een ontmoetingsplaats voor iedereen. Maar een exacte datum hangt af van de vooruitgang van de werken.

Er zal ook online Overkop-hulp ontwikkeld worden. Hebben jullie daar ook zeggenschap in?

Tot op heden zijn wij daar als één van de Overkop-huizen niet bij betrokken. Dit ligt bij de mensen van het Rode Neuzen-initiatief. Het zou natuurlijk wel fijn zijn om input te mogen geven, maar we hebben er vertrouwen in dat ze weten wat ze doen.

Jullie zijn op zoek naar een projectverantwoordelijke. Welk profiel moet die persoon hebben?

Wij zijn inderdaad op zoek naar toegewijde mensen die ons Overkop-huis willen laten bewegen. De projectverantwoordelijke moet dus bereid zijn om zich 3 jaar te engageren in iets dat nog onzeker is qua invulling, al over een groot netwerk bezitten  en een eigen team kunnen  samenstellen dat bestaat uit mensen uit het werkveld (minstens 3 fulltime mensen), jongeren en vrijwilligers. De projectverantwoordelijke zal het gezicht worden van het Overkop-huis in Tienen. Een lokale verankering zou natuurlijk het leukste zijn, omdat het net voor Tienen is dat we dit doen.

Maar daarnaast zijn we ook op zoek naar enthousiaste, gedreven (Tiense) vrijwilligers die zich willen inzetten voor de Tiense jongeren. Mensen die een leuk initiatief willen organiseren, een luisterend oor willen bieden, … mensen met een hart voor Tienen en zijn (jonge) toekomst.

 

Wil je dit project volgen? Check dan zeker de Facebookpagina waar je op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van het Overkop-huis.

Auteur: Evy Ceusters