Episode 4: Vervlogen tijden.

Wat voorafging: Een wilde achtervolging eindigde onder de zeldzame Ginkgo Biloba (een Japanse notenboom) in de Danebroekstraat. Texas stapte op de uitgeputte Gaga af, riep streng ‘Je bent gearresteerd. Ik neem je mee naar het politiebureau’. Daarna sloeg hij Gaga buiten westen met een linkse, pal in het gelaat.

Gaga kwam bij bewustzijn. Zijn hoofd bonsde. Hij proefde bloed in de mond. Langzaam kreeg hij zijn zicht weer onder controle. Plots keek hij recht in het gezicht van een vrouw, twintig meter verderop. Ze had Aziatische trekken. Ze verschool zich achter enkele houten kisten en metalen brandstofvaten.

Gaga hoorde glas tegen glas. Hij draaide zijn hoofd en zag Texas. O ja, Texas zou hem naar het politiekantoor brengen. Maar dit was geen politiekantoor. Dit was veel groter. En veel hoger. Dit was een hangar!

Texas trok slaapserum op een spuit: ‘Je gaat vliegen, mijn beste Gaga, vliegen zoals die helden van jou. Maar niet in de ruimte. Zover gaan we vandaag niet’.

Gaga trok wit weg. Vliegen! Net als B.A. uit ‘The A-Team’ was Gaga doodsbang voor vliegen. Wat gedaan?

Texas stond met zijn rug naar Gaga. Gaga zat vastgebonden op een stoel en gaf een snok aan de touwen. Merkwaardig genoeg voelde hij nauwelijks weerstand: ‘Die Texas is écht wel een knoeier in het maken van knopen’. In een mum van tijd wriemelde Gaga zich los en hees hij zich van de stoel. Even twijfelde hij, omdat de hoofdpijn hem bijna liet flauwvallen, maar dan verdapperde hij zich en sloop hij geruisloos naar de deur. Texas werkte verder en had niets gemerkt. Plots zag Gaga de jonge vrouw weer. Ze wou iets doen, maar Gaga legde zijn wijsvinger op zijn lippen, het universele symbool voor ‘zwijg nu maar’. Maar dat duurde niet lang. De vrouw schreeuwde luid. Texas liet de spuit vallen, keerde zich bruusk om en zag Gaga naar de deur spurten.

Gaga opende de deur. Ze waren helemaal niet bij de politie, maar op de oude luchthaven van Goetsenhoven! Hier was vroeger de Elementaire Vliegschool (EVS) van de Belgische luchtmacht gevestigd. Hier stegen vroeger Marchetti’s en Fouga Magisters op. Hier kreeg de huidige koning van België, toen nog Prins Filip, zijn vliegtrainingen. Hier zag Gaga, in de jaren ’80, tijdens een vliegshow, een Panavia Tornado horizontaal over het tarmac vliegen om vervolgens bruusk op te trekken, bijna loodrecht omhoog. Gaga had de stuwing van de straalmotor gevoeld. En de hitte van de uitstoot. Diepe indruk had het gemaakt. Maar dat waren ondertussen vervlogen tijden. De militairen waren verdwenen. Op dit moment werden de startbanen en de hangars enkel nog gebruikt door de plaatselijke vliegclub De Wouw. En als decor voor films, zoals ‘Café Derby’, met Wim Opbrouck, of ‘La Promesse de l’aube’, met Charlotte Gainsbourg.

In de verte was een kleine Cessna aan het taxiën. Gaga spurtte er heen.

Toen een eveneens spurtende Texas de hangar wou verlaten, rukte een felle windstoot aan de deur, die dicht sloeg. Texas kon de gewijzigde toestand niet meer ontwijken en crashte tegen de metalen deur. Hij verloor het bewustzijn nog voor hij ‘mayday’ kon zeggen.

Na enkele seconden kwam Texas echter bij bewustzijn. Zijn hoofd bonsde. Hij proefde bloed in de mond. Langzaam kreeg hij zijn zicht weer onder controle. Plots keek hij recht in het gezicht van een vrouw. Ze had Aziatische trekken. Ze wreef met een nat doekje over zijn voorhoofd.

‘Wie ben jij?’, vroeg Texas verdwaasd.

‘ Ik ben Tanja, maar mijn vrienden noemen me Tokio, omdat mijn mama uit Japan komt. Ik volg jullie al sinds de confrontatie bij de zeldzame Ginkgo Biloba, in de Danebroekstraat. Ik heb me lang afgevraagd wie van jullie nu de ‘bad guy’ was en wie de ‘good guy’. Vandaar dat ik lange tijd niet tussen kwam. Met wat zijn jullie eigenlijk bezig?

‘Jullie?’, dacht Texas, ‘Jullie… O ja, Gaga! Snel, naar buiten!’ Texas stond snel op. Even duizelde hij, omdat de hoofdpijn hem bijna deed flauwvallen, maar dan verdapperde hij zich en liep hij snel naar de deur. In de verte zag hij Gaga de piloot uit de Cessna sleuren, zelf instappen en na een aantal nerveuze gasstoten, mooi opstijgen. Het toestel haalde snel hoogte, maakte een flauwe bocht en vloog naar het noorden.

Texas keek Tokio aan en zei: ‘Naar de auto, snel!’

Texas4