Laat me mezelf zijn!

Je gaat naar school of je gaat naar het werk. Je hebt een leuke vriendengroep of je hebt een bende toffe collega’s. Als je thuiskomt, wacht er een liefdevolle familie op jou. Je sport, je doet een hobby, je neemt tijd voor ontspanning. Je eet en drinkt. Je bent gelukkig. Gelukkig met wie je bent, wat je doet en wat je hebt.

Het ideale leven, toch? Het zijn, helaas, maar enkelen in onze maatschappij die al het bovenstaande kunnen waarmaken. En dan nog… Zijn zij 100% gelukkig? We leven in een prestatiemaatschappij waar wie je bent, wat je doet en wat je hebt nooit voldoende is.

“Denk aan al het mooie wat er in jezelf en om je heen groeit en wees gelukkig.”

– Anne Frank

Hoe gelijkend 2018 en 1940 zijn

Het is als jongere anno 21ste eeuw niet altijd zo gemakkelijk om je jeugdjaren door te spartelen. Anne Frank schreef ooit: “Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.”

Mensen beoordelen je, of ze je nu wel of niet kennen, op je uiterlijk, je gedrag of je origine.

Mensen worden gediscrimineerd, mensen worden uitgesloten om wie ze zijn of hoe ze eruitzien. Vaak gebaseerd op vooroordelen of onvoldoende empathisch vermogen of misschien zelfs door niet goed te weten hoe met een persoon met een bepaalde beperking of origine om te gaan.

Meer dan ooit worden we geconfronteerd met oorlog, in België niet meteen rechtstreeks, maar de aanslagen van 2016 staan bij velen in onze herinneringen gegrift. Ook de toestroom van oorlogsvluchtelingen gaat niet ongemerkt voorbij. Die kinderen zitten zelfs bij jou of bij je zoon of dochter in de klas. We worden meer en meer geconfronteerd met mensen van verschillende origine. Denken we. Maar weten we, en vooral de jongeren, nog hoe het slechts 80 jaar geleden in België en onze buurlanden verging? De Tweede Wereldoorlog. Slechts bekend uit de geschiedenislessen, maar zo prachtig neergeschreven door een Joods meisje uit Duitsland dat er middenin zat.

Het wereldberoemde dagboek

Anne Frank is een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog moet onderduiken om aan de nazi’s te ontkomen. Samen met zeven anderen zit ze verborgen in het achterhuis van Prinsengracht 263 in Amsterdam. Na ruim twee jaar worden ze ontdekt en naar de concentratiekampen gedeporteerd. Van de acht onderduikers overleeft alleen Annes vader, Otto Frank. Anne wordt na haar dood wereldberoemd door het dagboek dat ze tijdens het onderduiken heeft geschreven.

Anne is een inspiratiebron, een vrijgevochten jongedame die – voor die tijd – al een duidelijke geëmancipeerde mening had. Een leuke passage uit haar dagboek dat me bijgebleven is en inspiratie biedt voor alle jonge meisjes die over een carrière twijfelen:

“Niemand die zelf niet schrijft weet hoe fijn schrijven is; vroeger betreurde ik het altijd dat ik in ’t geheel niet tekenen kon, maar nu ben ik overgelukkig dat ik tenminste schrijven kan. En als ik geen talent heb om voor kranten of boeken te schrijven, wel, dan kan ik nog altijd voor mezelf schrijven. Maar ik wil verder komen, ik kan me niet voorstellen, dat ik zou moeten leven zoals moeder, mevrouw van Daan en al die vrouwen die hun werk doen en later vergeten zijn. Ik moet iets hebben naast man en kinderen, waar ik me aan wijden kan! O ja, ik wil niet zoals de meeste mensen voor niets geleefd hebben. Ik wil van nut of plezier zijn voor de mensen, die om mij heen leven en die mij toch niet kennen, ik wil nog voortleven, ook na mijn dood!”

“Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid.”

Anne Frank

Ontdek het verhaal in levende lijve

In 2017 is het 75 jaar geleden dat Anne Frank het rood-geruite dagboek voor haar verjaardag kreeg. Dit inspireerde Lions Club Tienen en de stad Tienen om de tentoonstelling ‘Anne Frank – Laat me mezelf zijn’ naar onze stad te halen. Een primeur!

Je kan het levensverhaal van Anne Frank beleven in Tienen. Grote foto’s, voorwerpen en teksten geven een impressie van haar leven in chronologische volgorde. Aan de tentoonstelling kan ook een impressie van de onderduikplek van de familie Frank worden toegevoegd. Deze bestaat uit twee halfronde modules, inclusief verlichting. Ze worden tegenover elkaar geplaatst zodat ze een open cirkel vormen. De binnenkant van deze ruimte toont beelden van het interieur van het Achterhuis met teksten uit het dagboek van Anne Frank.

De tentoonstelling wordt door en voor jongeren opengesteld. Studenten van UCLL doen grotendeels de rondleidingen voor scholen, waarbij ze stilstaan bij vijf modules die de reflectie weergeven op het heden. Ook nu worden er nog steeds mensen gediscrimineerd,  mensen worden uitgesloten om wie ze zijn of hoe ze eruitzien. De jongeren die in de tentoonstelling te zien zijn vertellen over zichzelf en hoe zij omgaan met vooroordelen en discriminatie.

Wil jij het dagboekverhaal ontdekken? De website http://www.annefranktienen.be/ biedt je alle praktische informatie. Je kan de tentoonstelling nog tot en met 29 april in het Suikermuseum bezoeken.

Heb je als jongere een probleem waar je graag over wil praten? Ontdek OverKop Tienen via https://overkop.be/huizen/tienen

Auteur: Evy Ceusters

Fotografe: LOHX photography